fbpx

Работа во IT сектор

Dec 23, 2023 | Новости | 0 comments

Информатичката технологија (IT) е една од најбрзо растечките индустрии во светот и нуди различни можности за напредување и високо платени работни места. Квалификуваните  IТ работници наоѓаат работа во речиси секоја сфера, што ви дава можност да се работите во индустријата за која сте најмногу заинтересирани.

Работата во IТ секторот може да варира од специјалист за IТ поддршка, проект менаџер или дизајнер на софтвер. Позициите во оваа област покриваат широк спектар на улоги кои може да варираат во зависност од компанијата. IT позицијата генерално вклучува управување и складирање на податоци со користење на компјутери, софтвер, бази на податоци, мрежи и сервери. Како IT професионалец, можете и да правите програми, да одржувате мрежи, да анализирате системи и да давате техничка поддршка.

Американското биро за статистика на трудот (BLS) известува дека работните места во IT се очекува да пораснат за 15 проценти во оваа деценија, со над 680.000 нови работни места до 2031 година, што е побрза стапка на раст од другите индустрии. Просечната плата за IT работниците во 2021 година била 97.430 американски долари. Во Македонија  просечните плати на работниците во IT секторот во 2022 година изнесувале  од 30 до 150 илјади денари

Ако размислувате за кариера во IT, сега е идеално време да се пријавите и да започнете да изучувате една од нашите академии.

IT работни места

Кога размислувате за работни места во IT индустријата, може да замислите позиции како развивач софтвер инженери, програмери или администратор на веб-страници. Сепак, позициите во индустријата вклучуваат многу повеќе. Списокот подолу покажува дека работните места и позициите во IТ индустријата се многубројни.

Еве некој од нив:

1. Инженер за апликации

Инженерот за апликации гради софтвер, ги оптимизира постоечките системи и ги поддржува клиентите користејќи ги нивните програми.

2. Компјутерски програмер

Компјутерски програмер пишува, тестира и го модифицира кодот што го користат компјутерите за да работат со софтвер и да завршат специфични задачи.

3. Информатичар

Тие можат да превземат различни улоги; тие применуваат теорија за развој на компјутерски системи, градење бази на податоци, работа со програмски јазици и многу повеќе.

4. Менаџер за квалитет на податоци

Менаџерите за квалитет на податоци работат со секој оддел во компанијата за ефикасно да ги препознаат празнините во квалитетот на податоците и да одржуваат правилна и точна употреба на податоците.

5. Data scientist

Data scientist развива предвидливи модели за да ги идентификува трендовите во податоците и да предвиди деловни резултати.

6. IT координатор

IT координатор ја одржува технологијата што ја користи компанијата. Можеби ќе треба да решаваат грешки, да управуваат со сервери, да градат бази на податоци и да купуваат опрема.

7. IT директор

Директор за IT управува со IT професионалците на компанијата, техничките операции и ги следи како тие работат за да се зголеми ефикасноста и да се минимизира ризикот.

8. Специјалист за IT безбедност

Специјалисти за IT безбедност ги штитат доверливите информации со следење на антивирусните системи за заштита, шифрирање на податоци и создавање заштитни ѕидови.

9. Мрежен инженер

Мрежните инженери дизајнираат инфраструктурни системи и ги подобруваат постоечките мрежни системи во рамките на една компанија.

10. QA tester

QA tester се обидува да ги идентификува празнините или грешките во софтверот со спроведување на рачни и автоматизирани тестови за да симулира различни сценарија на софтверот.

11. Софтверски инженер

Софтверските инженери создаваат компјутерски системи и дизајнираат апликации за да ги задоволат специфичните потреби или да ги решат проблемите од реалниот свет.

12. Специјалист за поддршка

Специјалист за поддршка работи заедно со административна и техничка поддршка за директно да ги реши проблемите на клиентите или да ги упати до соодветниот оддел.

13. User experience designer

User experience designer им помага на програмерите да креираат програми и веб-страни кои се достапни за луѓето и лесни за употреба.

14. Веб администратор

Веб-администратор управува со веб-страната на компанијата за да ги оптимизира нејзините перформанси и да ја зголеми нејзината онлајн видливост.

Работни должности и одговорности на IT професионалците

Клучните работни задачи на IT професионалците обично вклучуваат создавање нови компјутерски системи, мрежи и апликации или пронаоѓање софтверски грешки и решавање проблеми. Многу од нив можат да бидат вклучени во различни задачи во зависност од нивните улоги и потребите на компанијата.

Како IT работник, можете да очекувате да работите со компјутерски информациски системи, софтвер и хардвер, со дизајнирање, развивање и управување со нив. Секојдневните обврски може да вклучуваат:

 • Идентификување технички проблеми
 • Пронаогање на соодветни IT решенија за решавање на проблемите
 • Дизајнирање на компјутерски базирани системи или програми
 • Идентификување на потребите на корисниците

Вештини за градење за работните улоги во IT идустријата

Освен техничките вештини, како што е програмирањето од IT професионалците работодавците бараат и вештини како комуникација, бидејќи техничките вештини се учат преку практична работа. Имајќи избалансиран сет на двата типа на вештини може да ве направи атрактивен кандидат за да работите во IT светот. Еве пример за неколку технички вештини и другите типови на вештини што треба да ги земете предвид додека се подготвувате за кариера во IT.

Технички вештини

 • Компјутерска писменост: Како IT професионалец, ќе поминете многу време користејќи компјутери, па затоа е неопходно да разберете како да управувате со него и неговите основни функции.
 • Кодирање: Многу IT работни места бараат знаење за кодирање на различни програмски јазици, во зависност од вашата специфична улога.
 • Развој на апликации: Имањето искуство со прогамирање на апликации може да ви помогне да го разберете позадиснскиот дел на софтверот што го користите. Ова може да ви биде корисно при креирање нов софтвер или апликации и следење на компјутерските системи.

Други вештини на работното место

 • Аналитички: аналитичките вештини како критичко размислување можат да ви помогнат да ги идентификувате и решите проблемите поврзани со технологијата. На пример, можеби ќе треба да го процените статусот и да ги идентификувате грешките во компјутерскиот систем и апликацијата.
 • Комуникација: Ќе комуницирате со различни тимови во вашата организација како IT професионалец. Ова вклучува објаснување на техничките концепти на начин што другите можат да го разберат.
 • Организација: Во улога на IT, ќе имате задача да извршувате повеќе должности или проекти одеднаш, што ја прави организацијата критична вештина за успех. Со соодветна организација, вашата ефикасност и продуктивност на работа драстично ќе се зголемат.
 • Решавање проблеми: Решавањето проблеми со технолошките системи во вашата компанија може да биде тешко и збунувачки, па затоа имањето напредни техники за решавање проблеми може да ве наведе да бидете ефикасен член на тимот.
 • Управување со времето: IT професионалците често имаат задачи чувствителни на време со рокови. Од клучно значење е да му дадете приоритет на вашето време, да одредите кои задачи да имаат предност и кога е потребно и правилно да ги завршите проектите до нивните крајни рокови.

IT образование

Ние сме тука да ви помогнеме ги стекнете техничките вештини во целост, но и да ве потикнеме да размислувате аналитички, да бидете комуникативни, лесно да се справувате со проблемите, паметно да го организирате вашето време итн. Повеќето IT работни места бараат да имате диплома од академија во IT областа во која сакате да работите. На нашата академија може да стекнете  со дипломи во различни области како Full stack .Net developer, Manual stoftver testing, Дигитален маркетинг, Графички дизајн и Фront-end програмирање .