fbpx

Академија за Full-Stack .Net development (online).

CHANGE ACADEMY

Зошто да учите Full-Stack .Net во Change.

Full Stack .NET програмер е една од моментално најбараните и најплатените професии во Македонија и во странство. Change Academy ќе ја промени вашата кариера за 9 месеци, преку програма добиена од нашите партнер компании, адаптирана за апсолутни почетници, презентирана од сениор ментор кој посветено ќе го пренесе своето знаење на вас.

Изучувањето на програмата е интересно, динамично, интерактивно и компетитивно. Најдобрите 5 студенти добиваат стипендии, ваучери од 500 и 300 евра, а сите студенти кои ќе ги положат модулите на академијата, како и завршниот проект ќе добијат пракса или вработување во нашите партнер компании кои ќе го следат вашиот развој.

CODE YOUR FREEDOM

Пријави се.

Програма.

Структурно програмирање

 • Поставување на околина за развој
 • Варијабли
 • If-else
 • Циклуси
 • Манипулација со стрингови

Објектно-ориентирано програмирање

 • Класи
 • Објекти
 • Методи
 • Атрибути
 • Конструктори
 • Наследување
 • Полиморфизам
 • Апстракција
 • Енкапсулација
 • Композиција (врски)
 • Листи
 • Dictionary
 • Справување со исклучоци
 • Референци

GIT – version control system

 • Репозиториуми
 • Гранки (local, remote)
 • PULL, PUSH, COMMIT, FETCH
 • Pull requests
 • Merge на гранки
 • Конфликти и нивно разрешување

Бази на податоци

 • ERD дијаргами
 • Системи за управување со бази на податоци
 • DDL (create, alter, drop на табели)
 • Типови на податоци
 • Примарни клучеви
 • Надворешни клучеви
 • Индексирање
 • DML (insert, update, delete)
 • Select query, where, group by, order by
 • Агрегатни функции
 • JOIN на табели
 • Трансакции

.Net Core Апликација

 • Поставување проект
 • Околина за развој
 • Структура на проект
 • Инсталирање и запознавање со
 • Postman
 • Dependency Injection
 • REST Api (get, post, put, delete)
 • Модели
 • Контролери
 • Сервиси
 • Репозиториуми
 • Интерфејси
 • Валидација
 • Автентикација
 • Дизајн принципи
 • Dapper
 • Dtos

Front-end

 • HTML
 • CSS
 • Bootstrap
 • JavaScript

 

Ментор.

Full Stack МЕНТОР

Веле Новески

Софтверски инженер со 7+ години искуство во индустријата за развој на софтвер, искуство со работа на Angular, Xamarin, .NET Framework, .NET Core, .NET 6+, MS SQL Server, PostgreSQL, Docker, Kubernates и cloud сервиси како што се AWS, Azure, Azure DevOps .

ЧПП.

Како што можам да работам после завршување на академијата?
 • Web Developer
 • Software Developer
 • Front-End Web Developer
 • Full-Stack Web Developer
Дали ќе се вработам после завршување на академијата?

Вработувањето зависи од вашето заложување и посветеност кон академијата. Сите студенти кои успешно ќе ги завршат модулите на академијата, како и завршниот проект, ќе добијат пракса во соодветна ИТ компанија.

Дали треба да имам некакво предзнаење за да станам програмер/тестер/маркетер?

Нашите програми се наменети за апсолутни почетници кои се мотивирани да направат вистински исчекор кон кариерна промена. Програмите се изработени од ИТ компании кои имаат потреба од соодветен кадар, и истите ќе го пратат вашиот развој во текот на студирањето.

Кои се условите на плаќање?

Плаќањето може да биде во готово со 15% попуст, или на рати без камата соодветно на времетраењето на програмата (плус две рати, една пред почетокот и една после завршување на програмата).
Поканете пријател и информирајте се за дополнителен buddy попуст!

Дали предавањата се online и во кои термини?

Секоја група има избор да одлучи дали сака предавањата да бидат online или во живо. Термините се исклучиво после 17 часот. Предавањата ќе бидат снимени, како студентите, би можеле поквалитетно да се навратат на тековниот материјал или да надополнат пропуштен час.

CHANGE ACADEMY

Аплицирај и резервирај го своето место.